Format per dos subgrups d’investigació d’una àmplia trajectòria historiogràfica en el camp de la història política i cultural. El projecte POSCOM neix de la voluntat d’unir esforços, sortir dels compartiments històrics on ens tanquem sovint els historiadors i estudiar, des d’una perspectiva global, el fenomen de la democràcia al llarg del segle XX.

Objecte d´estudiEstudi comparat i transnacional de la construcció de la democràcia al llarg del segle XX. Dos contextos diferenciats:- El període d’entreguerres, on es produeix l’erosió i la deslegitimació de la democràcia.- Entre 1945 i 1968, període on, partint del model anglosaxó i dels precedents del liberalisme, es construeix un nou i exitós model de democràcia liberal.

poscom

“L’Espanya franquista, el llegat dels feixismes i el debat sobre els continguts de la democràcia a Itàlia, Bèlgica i França (1945-1968)”


Busquem confrontar el triomf de la democràcia amb els llegats dels feixismes europeus a través de l’estudi de l’Espanya franquista i de la relació que manté amb altres règims democràtics europeus.


“La democràcia i els seus enemics (1918-1931): Espanya, la primera postguerra, la dictadura de Primo de Rivera i les seves articulacions amb Itàlia, Portugal i Argentina”


Ens interessem per l’estudi de les concepcions sobre democràcia i els debats al seu voltant que tingueren lloc a Espanya entre el final de la Primera Guerra Mundial i l’inici de la Segona República.

Nosaltres

El nostre objecte d’investigació és l’anàlisi dels desenvolupaments polítics i intel·lectuals que tingueren lloc entre Espanya i els països del seu entorn i la indagació en els espais transnacionals que s’articularen en termes polítics, institucionals i ideològics.

L’estudi es durà a terme amb el centre en el cas espanyol, país que va patir, durant tot el segle i de forma repetida, tant l’assalt inicial a la democràcia com el seu posterior triomf. En aquest sentit, l’anàlisi de les concepcions sobre la democràcia i els debats al seu voltant es farà sempre en diàleg amb els països més propers del continent europeu i amb d’altres, no menys propers, del continent americà. En aquest sentit, l’anàlisi de les concepcions sobre la democràcia i els debats entorn d’aquesta es farà sempre en diàleg amb els països més pròxims del continent europeu i amb uns altres, no menys pròxims, del continent americà.

DOS EIXOS PRINCIPALS

Estudi comparat i transnacional de les concepcions sobre la democràcia i els debats al seu voltant que van tenir lloc a Espanya, Itàlia, Portugal i Argentina que tingueren lloc durant el període comprès entre el final de la Primera Guerra Mundial i els anys 30.

Anàlisi històrica dels llegats dels feixismes a l’Europa de postguerra, a partir de l’estudi de l’Espanya franquista i de la relació que manté amb altres països europeus, règims democràtics amb un passat feixista.

Grups d’investigació

Ítems i objectius

2

línies d’investigació

19

Investigadors

8

Congressos

40

Papers