Origen

El grup de recerca que desenvolupa el subprojecte “La democràcia i els seus enemics (1918-1931): Espanya, la primera postguerra, la dictadura de Primo de Rivera i les seves articulacions amb Itàlia, Portugal i l’Argentina” té la seva seu a l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona. La majoria dels seus integrants tenen una trajectòria de treball conjunta centrada en l’estudi de les connexions transnacionals entre Europa i Amèrica Llatina, l’estudi dels intel·lectuals, les cultures polítiques i els nacionalismes, tal com es va expressar en el projecte “La pàtria hispana, la raça llatina. Intel·lectuals, identitats col·lectives i projectes polítics entre Espanya, Itàlia i l’Argentina (1880-1945)” (2016-2020).

Els resultats d’aquest projecte van mostrar la rellevància dels desplaçaments transnacionals d’objectes culturals, persones i idees amb el propòsit d’abandonar la concepció que les transferències van partir únicament del Vell Continent per a projectar-se en la perifèria. Seguint la perspectiva transnacional i comparada, després de quatre anys de treball conjunt, el grup ha decidit centrar les seves recerques en l’estudi de les dretes i les extremes dretes en el marc de la crisi del liberalisme i la democràcia en les dècades posteriors a la Gran Guerra

Projecte

El nostre projecte té com a objectiu estudiar les concepcions sobre la democràcia i les reflexions, els posicionaments individuals i col·lectius i els debats al seu voltant que van tenir lloc a Espanya durant el període comprès entre la fi de la Primera Guerra Mundial i la Segona República a Espanya. Pretenem assumir un enfocament comparat i transnacional. Per això, malgrat que el cas espanyol ocuparà el centre de les reflexions, també s’analitzaran altres casos nacionals (Itàlia, Portugal i l’Argentina) amb un doble objectiu: realitzar un exercici comparat entre els desenvolupaments polítics i intel·lectuals que van tenir lloc en aquests països i, sobretot, indagar en els espais transnacionals que es van articular en el període d’entreguerres tant en termes formals com en termes ideològics.

En aquest sentit, i continuant l’enfocament metodològic del nostre projecte anterior, aquest subprojecte pretén posar èmfasi en els desplaçaments transnacionals d’objectes culturals, persones i idees amb el propòsit d’abandonar la concepció segons les transferències parteixen únicament del Vell Continent per a projectar-se en la perifèria.

Amb tot, busquem realitzar una aportació nova del període que va des de 1918 a 1931, del qual encara resta molta tasca historiogràfica pendent, especialment en relació amb la crisi del liberalisme i les diverses concepcions al voltant de la democràcia que es van articular transnacionalment a Espanya durant el període immediatament anterior.

Eixos d’investigació

Viñetas sobre W. Wilson (1918) - ARCA y BNE

Els debats sobre la democràcia i la democratització en la postguerra (1918-1923).

L'impacte dels plantejaments democratitzadors vinculats al president W. Wilson, la Societat de Nacions i les institucions d'aquest organisme internacional va influir en els debats sobre la "falsa" i la "veritable" democràcia.
En aquest marc, volem posar èmfasi en l'evolució d'intel·lectuals a Espanya i l'Argentina, amb posicions aliadòfiles durant els primers anys de la dècada de 1920, però que van mostrar el seu rebuig a les noves experiències democratitzadores de postguerra.

La dictadura de Primo de Rivera i els nous règims autoritaris: de la crítica a la democràcia a la “democràcia orgànica” (1923-1931).

Busquem analitzar el desenvolupament de la dictadura de Primo de Rivera i les seves apel·lacions i crítiques a la democràcia. Estudiarem els principals intel·lectuals de la dictadura i els debats al voltant de la constitució de l'Assemblea Nacional Consultiva (1927) i l'avantprojecte constitucional de 1929.

Amb una mirada comparada i transnacional, buscarem relacions i influències amb altres experiències similars: els nacionalistes argentins i el cop de Uriburu (1930), el feixisme italià i la dictadura militar portuguesa (1926-1932).

B. Mussolini y M. Primo de Rivera
Investigadors